Kurulum Öncesi Neler Yapılmalıdır?

İşletmenize aldığınız makinelerin kurulumu için gereken bazı detaylar şunlardır:

İşletmeniz minimum yüz – yüz elli metrekare bir alanda bulunmalıdır. İşletmenizin zemin katında veyakendinize ait uygun bir dükkanda olması sizin avantajınızadır.Öncelikle işletmenizde bulunması gereken üç temel şey vardır.

1. Elektrik:

İşletmenizde mutlaka sanayi elektriği bulunmalıdır. Elektrik tesisatınızmakinelerimizin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Elektrik voltajınız düzenli olmalıdır, voltaj farkıyüzde yirmi beşten fazla olmamalıdır. Elektrik voltajınızda aşırı iniş ve çıkışlar oluyorsaregülatör almanız gerekmektedir. İşletmenizdeki bütün motorlar için mutlaka topraklamayapılmalıdır. Elektrik tesisatınız makinelerin yerleştirileceği alana kadar gelmelidir.

2. Su:

Suyunuz kireçli olmamalıdır. Artezyen suyuna sahipseniz firmanız birçok rakibinizden birkaç adım ileridedir. Çünkü artezyen suyunun maliyetlerin azalmasında önemli bir payı vardır.Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi kireçtir. Kireç, halılarda çeşitli deformasyonlara sebep olabilir. Bunlardan en belirgini halının matlaşması ve kartlaşmasıdır.Kireç makinenin gövdesindeki mekanik akşamlara da zarar verebilmektedir. Sudaki kireç oranıçok yüksek ise, kireç sökücü ve yumuşatıcı kullanımı önerilmektedir. İkinci bir çözüm olarak filtre ve arıtma işlemleri kullanılarak su daha saf bir hale getirilebilir.

Bir adet su tankınız olmalıdır, bu su tankının beş yüz litre veya bir ton kapasitede olmasını tavsiye ediyoruz. Eğer halı yıkama makinası aldıysanız tesisatınız makineyi yerleştireceğiniz alana kadar gelmelidir. Ayrıca makineden yıkama sonucu çıkacak kirli sular için bir gider yoluyapılmalıdır.

 

3. Hava:

İşletmenizde bir adet hava kompresörü olmalıdır. Bu kompresör kullandığınız makine sayısına bağlı olmakla birlikte, tam donanımlı bir firma için minimum yüz litre olmalıdır. Sıkma makinesi, toz alma makinesi gibi makineler için elli litrelik kompresörler yeterlidir. Hava tesisatınız makinelerin yerleştirileceği alana kadar gelmelidir. Makineyi kuracağınız alan, makinenin ölçülerine uygun şekilde ve kenarlarda en az bir metre boşluk kalacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.